Dtp manuál

Automatický textový box s barevným pozadím v Illustratoru

Illustratoru vždy chyběl rozumný nástroj na práci s textem (ve srovnání s InDesignem). Pokud chci vytvořit box s textem uvnitř a barevným pozadím, tak nejjednodušší postup je napsat text a pod něj vložit objekt, čtverec, s barevnou výplní. Stejného výsledku lze dosáhnout i jinak.

V první řadě si napíši text (textovým nástrojem jenom kliknu, nedělám textový rámeček) a naformátuji ho (můžu si vytvořit znakový styl, protože tento postup formátuje jenom podbarvení rámečku). A pak udělám následující postup:

Nástrojem pro výber vyberu text. V kartě vzhled přidám novou výplň a posunu ji pod řádek 'znaky'.

Kliknu na řádek výplň tak, abych ji měl označenou a poté dám efekt>převést na objekt>obdélník. Nastavím si odsazení okrajů.

Pokud se mi nelíbí vycentrování textu, rozbalím si výplň v kartě vzhled, označím řádek obdélník a dole v nabídce efektů (ikona 'fx') vyberu Deformovat a transaformovat>transformavat. Zde si mohu pomocí táhel v rámečku 'Posunout' nastavit případný posun obdélníku.

Pokud chci toto naformátování snadno aplikovat, vytvořím si nový grafický styl (nástrojem pro výběr kliknu na text a v kartě grafické styly kliknu na nový). Poté lze tento rámeček aplikovat na další texty (pozor, text se ale nezformátuje, na to je potřeba znakový styl zvlášť). Pozor, v kartě grafických stylů, v menu (které otevřeme vpravo nahoře v rohu) nesmí být označená možnost změnit barvu znaků!