Dtp manuál

Automatické číslování stránek dvoustran na jedné

Při sazbě dvoustran občas chceme mít stránkování pouze na jedné straně. Lze to udělat celkem snadno, ale je potřeba k funkcím InDesignu přistoupit poněkud kreativně.

Automatické číslování stránek dvoustran pouze na jedné z nich lze nastavit jednoduchým trikem.

Pro číslování si můžu nastavit vlastní vrstvu, abych si ji pak případně mohl zamknout. Do vzoru si na levou stranu nastavím zástupný znak pro číslování stran jako obyčejně. Přidám si normální pomlčku nebo jiný znak a potom vložím přes text>vložit speciální znak>značky>číslo následující stránky. Teď to vypadá, že máme hotovo, ale nemáme. V sazbě se nám ukazuje dvakrát stejné číslo strany.

Číslo následující stránky totiž negeneruje číslo stránky, která následuje, ale číslo stránky, kam je zřetězený rámeček, ve kterém je tento zástupný znak napsaný. (Používá se např. v novinách, když je článek rozdělený na stranách, které spolu nesousedí. Klasické 'pokračování na straně 4...')

Na protilehlé stránce (ve vzoru) vytvoříme někde v rohu, ale na stránce, malý textový rámeček a ten zřetězím s tím, kde mám zástupné znaky číslování. A už mi to v sazbe funguje.

Ještě musím zřetězit rámeček s dalším, prázdným, na protější straně a číslování funguje správně.

Pokud chci mít číslování na pravé straně, je postup podobný akorát s malými změnami. Na levé straně vytvořím box a do něho vložím zástupný znak pro číslo předcházející stránky pak třeba pomlčku nebo něco jiného a ještě speciální znak pro číslo aktuální stránky. Na pravé straně udělám textový rámec tam, kde chci mít číslování. Na levé straně před číslování vložím přes text>vložit znak rozdělení>nový rámeček. Tím se mi číslování dostane na pravou stranu. Hotovo.

Pro použití stránkování na pravé straně je postup trochu odlišný.