Dtp manuál

Odstranění jednoznakovek na konci řádků pomocí stylu grep

Pomocí stylu grep můžeme snadno odladit jednoznakové předložky na konci řádku a nechat odstavcový styl, aby tento problém řešil sám za nás.

Napřed si vytvoříme znakový styl, který si pojmenujeme např. nobreak a zaškrtneme u něj v kartě základní znakové formáty volbu bez rozdělení (no break). Text, na který tento styl použijeme, se bude držet u sebe na jednom řádku.

Pokud tento postup uděláme v InDesignu a nebudeme mít otevřený žádný dokument, nastavení se uloží jako defaultní a objeví se pak ve všech nově vytvořených dokumentech.

Otevřeme si nastavení odstavcového stylu, u kterého chceme, aby se automaticky jednoznakovky spojili s dalším slovem a nezůstaly na konci řádku. Klikneme na styly grep.

Přidáme nový styl grep a v položce aplikovat styl zvolíme ten, který jsme vytvořili na začátku, tedy nobreak. A do kolonky na text zadáme následující výraz (\<[szkvaiouSZKVAIOU])[ ]. Ten vyhledá všechny znaky v hranaté závorce, které za sebou mají mezeru. Na všechny výskyty v textu formátovaným daným odstavcovým stylem se aplikuje znakový styl nobreak, který zajistí, že jednoznakovka zůstane bez rozdělení se slovem za ní a nebude se tedy vyskytovat na konci řádku.

Pokud chceme, aby se nerozdělovalo více případů v textu než jen jednoznakovky, přidáme další styl grep s příslušným výrazem. Pokud další nově vytvořené odstavcové styly budou odvozené od původního, ve kterém jsme definovali styly grep, tak i nově vytvořené styly převezmou původní grepy.

V praxi se odvědčilo vytvořit si jeden výchozí styl, kterým nebudeme formátovat text, ale budeme ho používat pro globální nastavení ostatních stylů. Cokoliv změníme ve výchozím stylu, se pak změní ve všech ostatních.