Dtp manuál

Styly GREP

Styl GREP se mi hodí, když potřebuji, aby se mi určité opakující se fráze vyznačovaly nějakým (znakovým) stylem.

General regular expression print neboli GREP je funkce InDesignu, která umí vyhledávat řetězce pomocí regulárních výrazů. V programování často používaný způsob, jak ověřit, jestli zadaný text uživatelem odpovídá určitému zadání. Např. jestli emailová adresa je ve správném tvaru.

Dejme tomu, že v textu o retuši produktové fotografie, chceme tučně vyznačit všechna slova 'fotografie' (pochopitelně ve všech pádech). K tomu mi pomůže styl grep.

Jako první vytvořím příslušný odstavcový styl, kterým bude naformátován celý text. Pak si vytvořím znakový styl, který bude měnit styl hledaného textu; v našem případě všech slov 'fotografie'.

Zbývá ještě nadefinovat styl grep. Otevřu si nastavení stylu chlebového textu. A kliknu na záložku Styl GREP. Kliknu na Nový styl GREP.

Vytvoří se mi nový styl GREP. V menu aplikovat styl si vyberu znakový styl, který už mám vytvořený.

V poli Na text: se mi objevil zápis \d+. Co to znamená? Že styl se má aplikovat na jakoukoliv číslici (\d), která se opakuje jednou nebo vícekrát(+). Takže teď budou tučně všechna čísla.

Ale my chceme mít tučně slovo fotografie ve všech pádech. Začnu tím, že napíšu část slova, která se neohýbá, tedy fotografi. Všechny výskyty se nám vyznačily tučně, koncovky ale jsou stále regularem. Co s tím?

Použijeme metaznak 'nebo' |, který umožňuje vyhledávání variant slova stejného základu. Regulární výraz pro náš případ bude vypadat takto fotografi(i|í|e).

Ještě nemáme odladěnou situaci, kdy hledané slovo bude na začátku věty a bude mít tedy velké první písmeno. Na to nám pomůže rozšíření výrazu na (f|F)otografi(i|í|e).

Ale co když bude text psaný verzálkami? Na to bude nejlepší použít 'nerozlišovat velká a malá písmena'. Náš výraz bude vypadat takto: (?i)fotografi(i|í|e).

Potřebnou dokumentaci o GREPu v InDesignu naleznete na stránkách Adobe zde. Doporučuji si projít praktické příklady najít a nahradit, u kterých je použit GREP na pochopení principu. Odladění výrazu GREP může chvíli trvat, ale pokud máte v textu hodně výskytů na úpravu, tak se vyplatí trochu úsilí vynaložit. Navíc lze plno výrazů vygooglit na internetu. Třeba na úpravu mezer u jednoznakovek. Pomocí (nejen) javascriptu by měl jít vyřešit problém s jednoznakovkami v textech na webu. Teoretické řešení jsem našel, ale nepodařilo se mi to rozpohybovat v praxi. Přece jenom jsem détépák a ne programátor. Proto berte s rezervou i návod viz. výše, určitě nepoužívám správnou terminologii. Ale i základy práce s regulárními výrazy vám může ušetřit hodně času.